Zeeuwse Zorg Coalitie

Opdrachtgever: Zeeuwse Zorg Coalitie  (Ilja van den Bos, kwartiermaker Positieve Gezondheid)

Opdracht/Probleem/Vraag: In Zeeland via diverse partners aandacht vragen en middels communicatie aansluiting zoeken bij initiatieven ter bevordering van een Positief Gezond Zeeland.

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan?

Herijken van de communicatiestrategie voor Positieve Gezondheid in Zeeland, samenwerking ZZC om dit in te passen in de corporate strategie, faciliteren van bijeenkomsten en het bieden van een toolkit voor diverse partners in Zeeland, beheer en promotie projectpagina op 1sociaaldomein, maken content-management strategie en kalender t.b.v. opvolging/ uitvoerend medewerkers.

Wat heeft het de klant opgeleverd?

 

Stefanie bruist van de creatieve ideeën en enthousiasme. Samen met haar werken en meters maken, dat heeft ons echt op weg geholpen. Zij is een prettige sparringpartner. Dat is fijn in minder strak omlijnde en ‘blauwe’ opdrachten zoals kwartiermaken voor Positief Gezond Zeeland. Ze weet doelen en ideeën om te zetten naar een praktische opzet en aanpak, zodat ook de quick wins worden behaald. Stefanie hield daarbij de lange termijn doelen en de samen vastgestelde ontwikkelde communicatiestrategie goed in ons vizier en had zichtbaar grote betrokkenheid bij het onderwerp.

Ilja van den Bos, kwartiermaker Zeeuwse Zorg Coalitie

Hoe kan ik je helpen?