Waterschap Scheldestromen

Opdrachtgever:  Manager Team Communicatie (Vincent van der Steen)

Opdracht/Probleem/Vraag:  (strategische) communicatie voor HWBP-projecten 

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan?

Reguliere communicatiewerkzaamheden van de strategisch adviseur HWBP-projecten tijdens haar verlof.

Wat heeft het de klant opgeleverd?

 Continuïteit tijdens afwezigheid van vaste medewerker(s) en hands-on oppakken en afronden van lopende projecten

quote / review komt zodra opdracht formeel is afgerond

Opdrachtgever: naam

Hoe kan ik je helpen?