TU Delft

Opdrachtgever:  T.U. Delft

Opdracht/Probleem/Vraag: Hoe kunnen we als team binnen de sectie ‘Architecture of the built environment’ nog beter samenwerken en concrete afspraken maken over onze taakverdeling? Hoe kunnen we hier op een positieve leuke manier met elkaar concreet invulling aan geven tijdens onze ‘heidag’?

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan?

In overleg met sectiehoofd Y. Chen hebben we een programma ontworpen, waarbij de ochtend van een teamdag werd besteed aan het elkaar beter leren kennen, elkaar te bevragen over kwaliteiten en gewenste rollen en de visie m.b.t. samenwerken en het (nieuwe) afdelingsplan. Omdat het veelal techneuten betrof, zijn speelse creatieve oefeningen ingebouwd om deelnemers te laten ervaren hoe – door lenig te denken – logica en verbeelding binnen het eigen team en in de collegezaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Wat heeft het de klant opgeleverd?

Creativiteit als uit het oog verloren prioriteit op de agenda bij de teamleden. Door vaker ‘ja en’ te zeggen in plaats van ‘ja maar’ en daar samen ook concrete afspraken over te maken, hebben zij het tweede deel van hun heisessie, zonder aanwezigheid van BDL, op positieve wijze kunnen voorzetten. Er zijn concrete afspraken gemaakt om het werkplezier én de kwaliteit van het werk op de afdeling ook voor de toekomst te waarborgen.

I was looking for a way to bring creativity (back) to the workfloor. Stefanie helped my team to think outside the box. With the creative thinking techniques she introduced to us, we are now able to have a new perspective on the problems we face in our work and develop creative solutions. It was fun and useful! We will meet again.

Dr. Yawei Chen – Section Head Urban Development Management

Hoe kan ik je helpen?