Provincie Zeeland

Opdrachtgever:  Provincie Zeeland

Opdracht/Probleem/Vraag: Organisatiebreed een serie Masterclasses Design Thinking ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Naast deze opdracht in samenwerking met Innovatiewerkplaats, verzorgde BDL zelf eerder ook (digitale) bijeenkomsten rondom de Zeeuwse Woonagenda.

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan?
Met René Hartman van Innovatiewerkplaats een serie Masterclasses Design Thinking verzorgd.

Wat heeft het de klant opgeleverd?

Cursisten gingen aan de slag met diverse casussen uit de eigen praktijk voor een interne opdrachtgever bij de Provincie Zeeland en presenteerden op dag 3 de gekozen oplossingsrichtingen waar ze met de diverse collega’s en de methodieken van Design Thinking toe gekomen waren.

De casussen dwingen je als cursist echt aan de slag te gaan met het geleerde.  Prettig om met elkaar eens in een wisselende samenstelling samen te werken.

Opdrachtgever: Jack Schinkel, Provincie Zeeland

Hoe kan ik je helpen?