Overige projecten
ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

werkzaamheden

Kleinschalige op maat gemaakte training ‘De B.V. IK – personal branding 2.0. Door de inzet van creatieve denktechnieken (creatief en oplossingsgericht denken) achterhalen waar ben je goed in, hoe profileer je jezelf binnen je organisatie en wat kun je doen nog doen en leren om je binnen je (zelfsturende) team meer te laten zien/ verder te ontwikkelen.  

Covernet

Covernet

werkzaamheden

BDL hielp Covernet (voorheen Cover) tussen 2018 en 2020 met de jaarlijkse inspiratiedag voor leden. Naast het invullen van de functie van dagvoorzitter verzorgde BDL een workshop Creatief Denken, hielp leden later met het actieplan communicatie voor de vereniging en een opgefriste activiteitenagenda, dacht mee over de toekomst van het netwerk en gaf een workshop Lenig Denken op locatie bij woningcorporatie Woonpalet.

Erfgoed Zeeland

Erfgoed Zeeland

werkzaamheden

Met alle medewerkers cultuur van Provincie Zeeland en Erfgoed Zeeland samen in één dag speerpunten uitzetten voor beleid, werkwijzen en samenwerking in de toekomst.

Gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze

werkzaamheden

Presentatie en medewerking aan:
– Webinar inzake nieuwbouwplannen,
Webinar één tegen eenzaamheid.
– Digitale dialogen herinrichting openbare ruimte.

Gemeente Borsele

Gemeente Borsele

werkzaamheden

In opdracht van de projectleider RHEDCOOP maakte BDL een communicatie- en participatieplan met een Factor-C actorenanalyse, concrete actiepunten en randvoorwaarden rondom communicatie en participatie om uiteindelijk toe te kunnen werken naar een energieneutrale gemeente.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

werkzaamheden

Communicatiecoaching leidinggevende(n) In 10 individuele coachingsessies gingen we concreet aan de slag met feedback geven en ontvangen in een team, communicatiestijlen, non-verbale communicatie en leiderschapsstijlen.  De meer HR-gerelateerde sessies kwamen tot stand in samenwerking met Koevermans Coaching.

Gemeente Middelburg

Gemeente Middelburg

werkzaamheden

Diverse workshops participatie/ communicatie.

Gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-Duiveland

werkzaamheden

Diverse workshops participatie/ communicatie.
Redactiewerk dorpsvisie Zonnemaire.

Gemeente Steenwijkerland

Gemeente Steenwijkerland

werkzaamheden

Ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe sport- en beweegvisie voor de regio hielp BDL bijeenkomsten met inwoners te faciliteren en participatie vorm te geven. Hoe krijg je inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging in 2019, wat is daarin hun eigen rol en die van de gemeente en hoe geven we dat samen vorm? BDL hielp betrokkenen hierover op constructieve wijze in gesprek te gaan. Onder andere door een lagerhuisdebat, een ‘ren je rot’ vragenspel en een brainstorm.

 

Helder Milieuadvies

Helder Milieuadvies

werkzaamheden

BDL hielp Helder Milieuadvies met het organiseren en vormgeven van een regionale bijeenkomst, bedoeld om ambtenaren die zich bezighouden met duurzame initiatieven in de regio aan elkaar te koppelen en om op originele wijze in diverse sessies kennis uit te wisselen over relevante actuele onderwerpen. 

Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen

werkzaamheden

Verzorgen van 2 workshops Lenig Denken ‘YES YOU CAN’ tijdens netwerkbijeenkomst over het toegankelijker maken van sport en een gezonde leefstijl voor mensen met een beperking.

 

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

werkzaamheden

Op  creatieve informele wijze verzorgen van stage-terugkomdagen voor studenten communicatie en commerciële economie, gericht op dialoog en het uitwisselen van ideeën en ervaringen.
Geven van gastcolleges (creatieve communicatie, lenig denken) Creatieve workshops faciliteren bij start nieuwe projecten o.a. voor studenten Watermanagement

 

Innovatiewerkplaats

Innovatiewerkplaats

werkzaamheden

Als onderdeel van het collectief innovatiewerkplaats verzorgt BDL trainingen Lenig Denken, Creatieve Communicatie en ‘Lefgozers. Innoveren bij de Overheid’.  Naast de open trainingen verzorgen we In-Company trainingen bij (semi)overheden.

Landrover Club Holland

Landrover Club Holland

werkzaamheden

Werksessie bestuurlijke samenwerking en nieuwe kijk op activiteitenprogramma 2022.

Management Support/ Vakmedianet

Management Support/ Vakmedianet

werkzaamheden

Voor Management Support verzorgde BDL diverse trainingen en workshops, onder andere Creatief en Oplossingsgericht Werken, Creatief en Verleidelijk Schrijven en Creatieve Communicatie. In opdracht van de uitgeverij schreef ik (Stefanie Couwenberg) ook het boek Creatief en Oplossingsgericht Werken dat nog altijd verkrijgbaar is.

Participatienetwerk Zeeland

Participatienetwerk Zeeland

werkzaamheden

BDL presenteerde en faciliteerde eerder een netwerkbijeenkomst in het MuZEEum in Vlissingen.  In 2022 verzorgde Stefanie Couwenberg als keynote speaker een presentatie met aansluitend dialoogvormen tijdens de zomernetwerkbijeenkomst. Opdrachtgever (participatienetwerk) Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, gemeente Middelburg, ZB.

Saar Business Organiser

Saar Business Organiser

werkzaamheden

Voor cliënten van Saar verzorgde BDL workshops creatief schrijven, gericht op de website/ flyers en personal branding van de deelnemende ondernemers.

UWV

UWV

werkzaamheden

Diverse workshops creatief denken en creatieve communicatie tussen 2020 en 2023. Tijdens workshopdagen, secretaressedag, teambijeenkomsten etc.

ZAYAZ

ZAYAZ

werkzaamheden

Voor woningcorporatie Zayaz in ’s Hertogenbosch organiseerden we een brainstorm om te kijken hoe de inrichting van het kantoor van de woningcorporatie beter kan aansluiten bij de wens de medewerkers om creatiever en beter samen te werken, passend bij de organisatiedoelstelling om te werken ‘vanuit de bedoeling’.

 

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

werkzaamheden

Tijdens jaarlijkse netwerkbijeenkomst KNMH, heeft BDL groepen inwoners/ bewonersinitiatieven leren te ‘pitchen voor impact’.  Hoe presenteer je jouw plannen aan fondsen/ investeerders? Hoe houd je in 2 minuten jouw elevator pitch? Deelnemers gingen in een 2,5 uur durende workshop aan de slag en presenteerden vervolgens hun plannen aan aanwezige fondsen. 

Zon op Bedrijfsdaken

Zon op Bedrijfsdaken

werkzaamheden

Maken en redigeren van wervende (sales) teksten over zonne-energie.

Hoe kan ik je helpen?