Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Opdrachtgever: Programmateam Omgevingswet HHSK 

Opdracht/Probleem/Vraag:  communicatieadvies en uitvoering rondom geplande invoering Omgevingswet is nodig bij het Waterschap. Focus op interne communicatie & trainingen gevraagd.

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan?

Communicatieadviseur van het programmateam Omgevingswet HHSK. 

Wat heeft het de klant opgeleverd?

Communicatieadvies en diverse workshops waarin BDL intern mensen heeft uitgedaagd anders te werken en anders te kijken ter voorbereiding op de invoering van de wet.

Hoe kan ik je helpen?