gemeente Vlaardingen
Opdrachtgever:  gemeente Vlaardingen

Opdracht/Probleem/Vraag: Vlaardingen wil een stad zijn, waar het prettig wonen is voor iedereen. Kan BDL helpen bij de vormgeving van het proces rondom de totstandkoming van een nieuwe Woonvisie en de vormgeving in woord en beeld? Vragen die de gemeente stelde aan BDL zijn onder andere; Hoe ontwikkelen we een breed gedragen geactualiseerde Woonvisie 2030, waarbij alle relevante interne en externe doelgroepen betrokken worden? Hoe geven we participatie vorm? Hoe verwerken we de resultaten in een nieuwe/ geactualiseerde Woonvisie?

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan
Deze opdracht loopt nog. BDL is sparring partner voor het kernteam en projectteam Woonvisie.  Reeds gedaan: actoren-/ omgevingsanalyse, communicatieactieplan met mijlpalen en kalender, interne (digitale) workshops. Op de planning: Woondag,  vervolg interne workshops en externe bijeenkomsten. 

Wat heeft het de klant opgeleverd?

Dit project loopt nog. Uiteindelijk resultaat moet zijn een geactualiseerde Woonvisie waarin middels participatie van interne en externe betrokken input van diverse stakeholders is verwerkt.  Naast sparring partner en het vormgeven van het participatieproces, helpt BDL ook de uiteindelijke Woonvisie 2030 vorm te geven in woord en beeld (campagne, logo, teksten, foto’s etc)

Opdrachtgever: Hermyn Bonnema, projectleider woonvisie Vlaardingen

Hoe kan ik je helpen?