gemeente Vlaardingen
Opdrachtgever:  gemeente Vlaardingen

Opdracht/Probleem/Vraag: Vlaardingen wil een stad zijn, waar het prettig wonen is voor iedereen. Kan BDL helpen bij de vormgeving van het proces rondom de totstandkoming van een nieuwe Woonvisie en de vormgeving in woord en beeld? Vragen die de gemeente stelde aan BDL zijn onder andere; Hoe ontwikkelen we een breed gedragen geactualiseerde Woonvisie 2030, waarbij alle relevante interne en externe doelgroepen betrokken worden? Hoe geven we participatie vorm? Hoe verwerken we de resultaten in een nieuwe/ geactualiseerde Woonvisie?

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan
BDL was sparring partner voor het kernteam en projectteam Woonvisie.  Enkele werkzaamheden: actoren-/ omgevingsanalyse, communicatieactieplan met mijlpalen en kalender, interne (digitale) workshops, Woondag,  organiseren en faciliteren van interne workshops en externe bijeenkomsten.  Uitwerken van een concept voor de Woonvisie, het uitvoeringsplan en het mede ontwikkelen van de website vlaardingswonen.nl, waarvoor BDL ook een reeks verhalen/ reportages maakte. uiteindelijk is de Woonvisie begin 2022 gepresenteerd.

Wat heeft het de klant opgeleverd?

Een geactualiseerde Woonvisie waarin middels participatie van interne en externe betrokken input van diverse stakeholders is verwerkt.  Naast sparring partner en het vormgeven van het participatieproces, helpt BDL ook bij de uitwerking van deze Woonvisie in woord en beeld (campagne, logo, teksten, foto’s etc)

Opdrachtgever: Hermyn Bonnema, projectleider woonvisie Vlaardingen

Hoe kan ik je helpen?