Gemeente Schiedam

Opdrachtgever:  Gemeente Schiedam ism bureau Friends for Brands

Opdracht/Probleem/Vraag: Hoe geven we offline door middel van bijeenkomsten op verrassende wijze vorm aan het online opgezette platform ‘Pin je Plek’?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die online ideeën heeft ingediend en suggesties heeft gedaan, filmpjes heeft gemaakt en aan online discussies heeft deelgenomen, ook offline aanwezig wil zijn om zijn of haar ideeën over het Schiedams Midden te delen en in dialoog te gaan met anderen die ook een visie hebben op het gebied? En hoe zorgen we ervoor dat die ideeën worden vastgelegd en gebundeld ter inspiratie voor het nieuwe gemeentebestuur?

Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan
In overleg met de projectleiders, het projectteam en creatief bureau Friends for Brands is gekeken rondom welke thema’s we avonden konden organiseren. Deels plenair om de context te schetsen, maar ook altijd interactief.  Van waarderende gesprekken tot brainstorms en van workshops/ presentaties tot een interactieve bustour door het gebied.  Als facilitator heb ik (Stefanie Couwenberg) die avonden mede vorm helpen geven. Welke gespreksvorm?  Waar worden mensen warm van? Hoe manage je de verwachtingen van deze verkenningstocht? Wat vraag je mensen te doen/ in te brengen? En hoe zorg je ervoor dat zo veel mogelijk mensen niet alleen online maar ook offline hun ideeën voor het Schiedams Midden willen delen en bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan over verschillen en gemene delers? 

Wat heeft het de klant opgeleverd?

Alle ideeën van de deelnemers zijn gebundeld en uitgereikt aan het college. Op een slotavond hielden de deelnemers die voor hun idee online via het platform schiedammersmakendestad.nl de meeste stemmen kregen een pitch voor onder ander de burgemeester van Schiedam. Zij kregen voor het beste idee een gouden pin uitgereikt.  Het resultaat van de verkenning/ inspiratiesessies is het boekje ‘Pin je Plek’ met mogelijk te bewandelen routes, waarvan men hoopt dat ook nieuwe colleges dit als naslagwerk gebruiken om zich te realiseren wat de ideeën van Schiedammers voor dit gebied zijn en welke schat een kennis/ informatie inwoners hebben. 

Tijdens de avonden was er ruimte voor alle ideeën rondom het Schiedams Midden. Bestaand en nieuw. Groot en klein. Hoewel het een verkenning is, geeft dit wel weer welke kansen inwoners zien voor de toekomst van dit gebied.  De diverse werkvormen gericht op dialoog en het luisteren naar elkaars meningen en ideeën en de verrassende locaties in het gebied zelf (van volkstuinvereniging tot voetbalkantine) maakte de bijeenkomsten informeel en toegankelijk. 

N. de Heer, projectleider gemeente Schiedam

Hoe kan ik je helpen?