Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen

Opdrachtgever:  Manager Team Communicatie (Vincent van der Steen) Opdracht/Probleem/Vraag:  (strategische) communicatie voor HWBP-projecten  Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan? Reguliere communicatiewerkzaamheden van de strategisch adviseur HWBP-projecten tijdens...
Zeeuwse Zorg Coalitie

Zeeuwse Zorg Coalitie

Opdrachtgever: Zeeuwse Zorg Coalitie  (Ilja van den Bos, kwartiermaker Positieve Gezondheid) Opdracht/Probleem/Vraag: In Zeeland via diverse partners aandacht vragen en middels communicatie aansluiting zoeken bij initiatieven ter bevordering van een Positief Gezond...
VNG

VNG

Opdrachtgever: verzorgen van 1-daagse starterstraining Design Thinking voor gemeente Leeuwarden in opdracht van VNG Connect.   Opdracht/Probleem/Vraag: Hoe ga je om met jongeren in een uitkeringssituatie? Hoe werk je samen aan oplossingen op een innovatieve en...
Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Opdrachtgever: wijkraadcoördinator Crooswijk, Kralingen en Oude Noorden.  Opdracht/Probleem/Vraag: advies wijkvisies. Wat heeft Buiten de Lijntjes gedaan? Redigeren wijkvisies....
Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Opdrachtgever:  Provincie Zeeland Opdracht/Probleem/Vraag: Organisatiebreed een serie Masterclasses Design Thinking ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Naast deze opdracht in samenwerking met Innovatiewerkplaats, verzorgde BDL zelf eerder ook...